Leveren van eten en drinken door sociaal-culturele instellingen

De levering van eten en drinken door sociaal-culturele instellingen is in principe belast met 9% btw. De vrijstelling geldt wel voor de levering van eten en drinken:

  • door bejaardenhuizen, tehuizen voor militairen, tehuizen voor zeelieden en internaten
  • aan zelfstandig wonende bejaarden en bejaardenhuizen door derden
  • door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, zoals in artikel 1.1 van de Jeugdwet staat

Andere sociaal-culturele instellingen kunnen eten en drinken alleen zonder btw leveren als de omzet in een jaar niet meer is dan € 68.067. Is uw omzet lager? U kunt dan gebruikmaken van de Vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten. Ook mag u de Vrijstelling voor kantines toepassen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.