Eisen aan uw administratie als u EU-btw-melding doet met MOSS

U moet in uw administratie alle informatie bewaren over digitale diensten die u aan particulieren levert. Dit kan algemene informatie zijn, zoals:

  • het EU-land van verbruik waar u de dienst levert
  • het soort dienst
  • de datum waarop u de dienst levert
  • de btw die verschuldigd is

Maar ook meer specifieke informatie, zoals:

  • gegevens over eventuele vooruitbetalingen
  • gegevens over de plaats waar de afnemer gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft

Deze gegevens moeten 10 jaar worden bewaard na afloop van het jaar waarin de diensten zijn geleverd. Op verzoek van de Nederlandse of een buitenlandse belastingdienst moeten deze gegevens digitaal worden verstrekt.

Facturen

Voor facturering gelden de regels van het EU-land waar u de dienst levert. Meer informatie over de factureringsregels in de EU kunt u vinden op de internetsite van de Europese Commissie (pdf).

Vanaf 1 januari 2019 gelden voor facturering echter de regels van de lidstaat waar u als ondernemer voor de MOSS-regeling bent geregistreerd.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.