Per kwartaal btw-melding doen

U moet elk kwartaal digitaal uw btw-melding doen via het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Het maakt daarbij niet uit of u in die periode telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten geleverd hebt. Ook al hebt u niets geleverd, u moet dan toch uw melding doen.

Welke diensten vermeldt u op uw btw-melding?

Op de btw-melding vermeldt u de gegevens van de telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten die u aan particulieren hebt geleverd.

Let op!

Voorbelasting kunt u niet via de btw-melding terugvragen. Kijk op onze internetsite hoe u die btw kunt terugvragen. Uw btw-melding staat los van uw reguliere btw-aangifte.

U vermeldt onder andere uw leveringen en de totalen van de btw die u in elk land moet betalen. Daarbij gebruikt u de tarieven die gelden in het betreffende EU-land. U vindt deze tarieven met de VAT Rates Module op de internetsite van de Europese Commissie.

Levert u aan een particulier die in een land woont waar u een vaste inrichting hebt? Dan moet u in het land van uw vaste inrichting deze leveringen aangeven.

Voorbeeld

Uw hoofdkantoor is in Nederland gevestigd en u hebt een vaste inrichting in Duitsland. Het hoofdkantoor levert aan particulieren in Frankrijk en de vaste inrichting levert aan particulieren in Duitsland en België.

In de melding vult u de volgende leveringen in:

  • Bij ‘Leveringen vanuit Nederland’ vult u in de leveringen aan particulieren in Frankrijk.
  • Bij ‘Leveringen vanuit de vaste inrichting in andere lidstaat’ vult u in de leveringen aan particulieren in België.

De leveringen aan particulieren in Duitsland, geeft u aan in Duitsland.

Binnen welke termijn uw melding doen?

U moet uw btw-melding uiterlijk 20 dagen na afloop van een tijdvak digitaal bij ons indienen. De datums waarop uw meldingen bij ons binnen moeten zijn, zijn: 20 april, 20 juli, 20 oktober en 20 januari. Deze datum wijzigt niet als de datum in het weekend of op een feestdag valt. U mag uw btw-melding niet indienen voordat het tijdvak is afgelopen.

U doet uw melding niet op tijd

Als u binnen 30 dagen na afloop van het tijdvak uw btw-melding niet hebt ingediend, sturen wij u digitaal een bericht, om u eraan te herinneren dat u nog uw melding moet doen. U vindt deze herinnering via Inloggen voor ondernemers. Ga naar 'Btw betalen via 1 lidstaat van de EU', en daarna naar 'Overzicht meldingen'. Eventuele verdere herinnering stuurt het EU-land waar u de dienst hebt geleverd. Het betrokken EU-land legt de boetes en kosten op voor het te laat insturen van de btw-melding. Als u een herinnering ontvangt voor 3 opeenvolgende kwartalen en u nog steeds geen btw-melding indient binnen 10 dagen na deze herinneringen, dan voldoet u niet aan onze voorwaarden en wordt u uitgesloten van de regeling.

Correctie op uw btw-melding

Een correctie op uw btw-melding kunt u doen via het beveiligde gedeelte van onze internetsite. Dit kunt u doen tot 3 jaar na de datum waarop de oorspronkelijke btw-melding moest zijn ingediend. Wij sturen deze correctie naar de betrokken EU-landen. U betaalt ons de verschuldigde btw en wij verdelen dit over de EU-landen. Bij een correctie die leidt tot een teruggaaf, vindt restitutie plaats. Na afloop van de periode van 3 jaar moet u ook rechtstreeks contact opnemen met het EU-land waar de dienst is geleverd.

EU-btw betalen doet u in euro's

De btw-melding doet u in euro's. Als u moet omrekenen naar euro’s, moet u dit doen op basis van de wisselkoers die de Europese Centrale Bank bekendmaakt op de laatste dag van het tijdvak.

Hoe betalen?

U betaalt ons de btw in 1 bedrag. Dit bedrag is gelijk aan het totale btw-bedrag van uw btw-melding. U moet uiterlijk 20 dagen na afloop van het tijdvak betalen. Wij splitsen uw btw-melding uit naar de betrokken EU-landen en sturen deze gegevens door. Vervolgens verdelen wij het geld over de EU-landen. U kunt betalen op rekeningnummer: NL88 INGB 0000 4410 47, BIC: INGB NL2A,  ten name van de Belastingdienst te Apeldoorn.

Als u niet of niet het volledige bedrag betaalt, dan sturen wij u digitaal een herinnering. Dit gebeurt op de 10e dag volgend op de dag waarop u de betaling moest doen. U kunt hiervoor geen betalingsregeling treffen. Als u na de herinnering nog steeds niet betaalt, is het is aan het betreffende EU-land om meer herinneringen te sturen of verdere stappen te ondernemen.

Heeft het EU-land waar u de dienst hebt geleverd u al een herinnering gestuurd? Dan kunt u de btw niet meer aan de Nederlandse belastingdienst betalen. U moet deze dan rechtstreeks aan het betreffende EU-land betalen.

Betaalt u toch aan ons? Dan wordt de betaling niet overgemaakt aan het andere EU-land, maar op uw rekening teruggestort. Eventuele boetes en kosten voor te late betalingen worden opgelegd door het EU-land waar de dienst is geleverd.

Wanneer u een herinnering ontvangt voor 3 opeenvolgende kwartalen en u niet betaalt binnen 10 dagen na afgifte van elk van deze herinnering, hebt u zich niet aan de voorwaarden van de regeling gehouden. U kunt dan worden uitgesloten van de regeling.

Te veel betaald na correctie

Als u een fout in uw btw-melding hebt gemaakt en u corrigeert dit, kan het zijn dat u te veel hebt betaald. Wij storten het te veel betaalde bedrag terug als u de correctie hebt aangebracht voordat wij het ontvangen bedrag hebben overgemaakt aan het betreffende EU-land. Als u de correctie hebt gedaan nadat wij het ontvangen bedrag al hebben overgemaakt, dan stort dit EU-land volgens de procedures van dat land het bedrag op uw rekening terug, nadat dit EU-land de correctie heeft geaccepteerd.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.