Wie en wanneer in Nederland registreren?

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u zich in Nederland registreren. Er bestaan 2 MOSS-regelingen: de EU-regeling en de niet-EU-regeling.

U registreert zich voor de EU-regeling als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

  • U hebt een hoofdvestiging in Nederland.
  • Uw hoofdvestiging is buiten de EU gevestigd, maar u hebt een vaste inrichting in Nederland.
    Als u meerdere vaste inrichtingen in de EU hebt en uw hoofdvestiging is buiten de EU gevestigd, dan kunt u zich ook in een andere EU-land registreren.

U registreert zich voor de niet-EU-regeling als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw hoofdvestiging is niet in de EU gevestigd.
  • U hebt geen vaste inrichting in de EU.

Voldoet u aan die voorwaarden? Dan kunt u zich in Nederland of in een ander EU-land laten registreren.

Let op!

Voor zowel de EU-regeling als de niet-EU-regeling geldt, dat u zich slechts in 1 EU-land kunt registeren.


Vanaf 1 januari 2019 wijzigt de MOSS-regeling voor Nederlandse ondernemers

Vanaf die datum moet u over de digitale diensten btw aangeven en afdragen in Nederland als u voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

• U bent alléén in Nederland gevestigd. Of u hebt alléén in Nederland een woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats, als u geen vestiging hebt.
• U levert digitale diensten aan niet-belastingplichtigen in andere EU-landen.
• Het totale bedrag van deze leveringen, zonder btw, is in het lopende kalenderjaar niet hoger dan €10.000.
• Het totale bedrag van deze leveringen kwam ook in het voorafgaande kalenderjaar  niet uit boven €10.000.

Gaat het totale bedrag in de loop van een kalenderjaar over de drempel van € 10.000 heen? Dan moet u vanaf dat moment weer btw aangeven en afdragen in de EU-landen van uw consumenten. Dat geldt ook al voor de digitale dienst waarmee u de drempel overschrijdt.

Toch kiezen voor MOSS vanaf 1 januari 2019?

Zou u volgens de wijzigingen vanaf 1 januari 2019 btw moeten aangeven en afdragen in Nederland? U kunt ervoor kiezen om de btw dan toch aan te geven en af te dragen in de EU-landen van uw consumenten. Dat kan door u in deze EU-landen te registreren. Of door de MOSS-regeling  te gebruiken.

U geeft uw keuze aan ons door met het formulier 'Keuze plaats van dienst digitale diensten'.

Hoe in Nederland registreren?

Wilt u zich registreren voor de EU-regeling in Nederland? U kunt zich hiervoor digitaal registreren met het formulier 'Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen'. Dit formulier vindt u bij 'Inloggen voor ondernemers' onder de link 'Btw betalen via 1 lidstaat van de EU' in het linker menu. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Wilt u zich voor de niet-EU-regeling in Nederland registreren? U kunt zich hiervoor digitaal registreren via het formulier Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen (Niet-EU-regeling). Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon Buitenland.

Zodra wij de vereiste gegevens hebben ontvangen en goedgekeurd, worden deze opgeslagen en verstuurd naar de overige EU-landen.

Vanaf wanneer kunt u dan btw-melding via Nederland doen?

Als u zich registreert, kunt u deelnemen vanaf de eerstvolgende dag van het daaropvolgende kalenderkwartaal.

Hebt u al een digitale dienst geleverd in het lopende kwartaal? Dan kunt u deelnemen vanaf de datum van die dienst. U moet zich dan wel uiterlijk hebben geregistreerd op de 10e van de maand, volgende op de maand waarin die dienst is geleverd. Wij sturen u een bevestiging van uw registratie.

Wijzigen van uw registratie

Wilt u uw registratie wijzigen, bijvoorbeeld omdat uw situatie is gewijzigd? Dan moet u dat uiterlijk de 10e dag van de maand, volgend op de maand waarin uw situatie veranderde, aan ons doorgeven. U wijzigt uw registratie via 'Inloggen voor ondernemers'.

Uitschrijving en uitsluiting

U kunt gebruikmaken van de regeling, maar dit is niet verplicht. U kunt zich ook weer uitschrijven. U kunt zich dan in de 2 daarop volgende kalenderkwartalen niet opnieuw laten registreren. Is uw hoofdvestiging van Nederland naar een ander EU-land verplaatst? Of hebt u niet langer een vaste inrichting in Nederland? En u wilt gebruik blijven maken van de regeling? U moet zich dan in Nederland laten uitschrijven en zich opnieuw voor de regeling aanmelden in het andere EU-land.

Wij kunnen u om de volgende redenen uitsluiten van de regeling MOSS:

  • U levert niet langer telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aan particulieren.
  • U doet uw melding of uw betaling in 3 opeenvolgende kwartalen niet op tijd.

Hoe kunt u zich uitschrijven?

U moet ten minste 15 dagen voor het einde van het kalenderkwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin u wilt stoppen met de regeling, dit aan ons doorgeven. Als u zich bijvoorbeeld wilt laten uitschrijven vanaf 1 juli 2016, moet u ons dus vóór 15 juni 2016 op de hoogte brengen. Zo lang u blijft ingeschreven, staan er ook btw-meldingen voor u klaar bij 'Inloggen voor ondernemers'. U bent dan verplicht om deze in te vullen en op te sturen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.