Kiezen voor afstandsverkopen zonder drempelbedragen

Vindt u het prettiger om altijd het buitenlandse btw-tarief te gebruiken bij levering aan klanten die geen btw-aangifte doen? U hoeft de drempelbedragen niet te gebruiken als u aan ons doorgeeft dat u altijd gebruik wilt maken van de regeling voor afstandsverkopen. U brengt dan altijd het buitenlandse btw-tarief in rekening aan uw klant in het andere EU-land. Ook al haalt u het drempelbedrag niet. U doet dan uiteraard in dat EU-land ook altijd btw-aangifte.

Wat moet u doen?

  • Dien een schriftelijk verzoek in bij uw belastingkantoor. Noem in het verzoek de EU-landen waarvoor u de drempelbedragen achterwege wilt laten.
  • U ontvangt van ons binnen 8 weken een beslissing op uw verzoek. U past de drempel niet meer toe vanaf de beslissingsdatum.

Opnieuw toepassen drempelbedragen

Nadat wij u toestemming hebben gegeven kunt u de komende 2 kalenderjaren de drempelbedragen niet meer gebruiken. Wilt u daarna de drempelbedragen weer gebruiken? Dan kunt u uw belastingkantoor schriftelijk melden dat u de drempelbedragen weer wilt gebruiken. Dit gaat dan in vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de ontvangst van uw melding.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.