Voorbeelden afstandsverkopen

Hieronder staan voorbeelden van afstandsverkopen en wat u in de verschillende situaties moet doen.

Onder het drempelbedrag

U levert regelmatig goederen aan Spaanse particulieren. Spanje heeft in 2019 een drempelbedrag van € 35.000. U levert voor € 20.000. U komt dus niet uit boven het drempelbedrag. U brengt Nederlandse btw in rekening en geeft deze aan in uw Nederlandse btw-aangifte.

Onder het drempelbedrag

U levert regelmatig goederen aan Spaanse particulieren. U levert voor € 20.000 aan particulieren. Een Spaanse architect bestelt voor € 100.000 goederen bij u en geeft u zijn btw-identificatienummer. Voor deze levering stuurt u een factuur met 0% btw. Deze levering telt u niet mee voor het drempelbedrag.

Boven het drempelbedrag

U levert in 2019 goederen aan Spaanse particulieren. Spanje heeft een drempelbedrag van € 35.000. Tot en met 4 september 2019 hebt u voor € 34.500 geleverd. U hebt hierover Nederlandse btw in rekening gebracht en deze btw in Nederland aangegeven. Op 5 september 2019 verkoopt u voor € 700 goederen aan een Spaanse particulier. U komt daarmee uit boven het Spaanse drempelbedrag van € 35.000. U brengt over die levering en alle volgende leveringen, Spaanse btw in rekening. Die btw draagt u af aan de Spaanse belastingdienst. U moet zich dan ook in Spanje laten registreren als ondernemer en daar Spaanse btw-aangifte doen.

Vorig jaar over het drempelbedrag heen gegaan

U hebt in 2018 voor meer dan € 35.000 aan Spaanse particulieren geleverd. U levert in 2019 voor € 20.000 aan Spaanse particulieren. De verkopen in 2019 blijven dus onder het Spaanse drempelbedrag van € 35.000. Maar omdat u vorige jaar over de drempel heen bent gegaan, moet u ook in 2019 Spaanse btw in rekening brengen. Vanaf 2020 brengt u weer Nederlandse btw in rekening, tot het moment waarop u eventueel weer boven het Spaanse drempelbedrag uitkomt.

Leveren accijnsgoederen

U levert voor een bedrag van € 50.000 aan Spaanse particulieren. Een deel hiervan (€ 28.000) zijn accijnsgoederen. Spanje heeft een drempelbedrag van € 35.000. Over accijnsgoederen brengt u altijd buitenlandse btw in rekening. Die hoeft u ook niet mee te tellen voor het drempelbedrag. Daardoor blijft u voor de overige goederen onder de drempel. U brengt daarvoor Nederlandse btw in rekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.