Vereenvoudigde ABC-levering internationaal

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

Bij de normale ABC-levering verkoopt ondernemer A aan B en B aan C. De goederen gaan rechtstreeks van A naar C. Als het vervoer plaatsvindt in het kader van de levering A-B, moet B zich registreren in het land van C en daar aangifte doen. Deze registratie en btw-aangifte zijn niet nodig bij een vereenvoudigde ABC-levering.

Geen registratie nodig

U kunt uw levering aan C aangeven in Nederland als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • U bent als buitenlandse ondernemer tussenhandelaar B.
  • U moet al aangifte btw doen in Nederland voor andere belaste activiteiten
  • U wilt zich niet als ondernemer registreren in het land van C.

Het voordeel voor u is dat u zich niet hoeft te registreren in het land van C. Als u bent geregistreerd in land C kunt u de regeling van de vereenvoudigde ABC-levering dus niet toepassen.

Wat moet u doen?

Als u tussenhandelaar B bent, ontvangt u een factuur met 0% btw. U neemt deze aankoop niet op in uw btw-aangifte. De 2e transactie (van u naar C) merkt u aan als een intracommunautaire levering. U stuurt een factuur zonder btw. Deze factuur moet aan extra eisen voldoen. Hierbij geeft u de levering aan in uw btw-aangifte en neemt deze op in uw opgaaf ICP. Ondernemer C berekent zelf de verschuldigde btw en geeft deze aan in zijn eigen land.

Voorwaarden en eisen

U mag de vereenvoudigde regeling toepassen als u aan de voorwaarden voldoet.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.