Verhuur onroerende zaak door buitenlandse ondernemer

Let op!

Dit deel van de website is bedoeld voor ondernemers die buiten Nederland zijn gevestigd, maar wel goederen of diensten leveren in Nederland. Ondernemer in Nederland? Zie Btw.

De verhuur van onroerende zaken door is in beginsel vrijgesteld van btw. In een aantal gevallen is de verhuur van een onroerende zaak verplicht belast met btw.

Handelt u als ondernemer? Dan is de verhuur van de onroerende zaak verplicht belast met btw in de volgende gevallen:

  • De verhuur van permanent geïnstalleerde werktuigen en machines.
  • De verhuur door een hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar een korte periode verblijven.
  • De verhuur van parkeerruimten voor voertuigen, luchtvaartuigen en verhuur van lig- en bergplaatsen voor boten, met uitzondering van de verhuur van ligplaatsen van woonboten.
  • De verhuur van safeloketten.
  • De verhuur van een onroerende zaak aan een ondernemer, wanneer u er samen met de huurder voor kiest om btw belast te verhuren. Kiezen om btw belast te verhuren is alleen mogelijk als de huurder de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden die recht geven op aftrek van ten minste 90% van de voorbelasting.

Is de huurder een werkgeversorganisatie, makelaar in onroerende zaken, reisbureau, arbodienst, postvervoersbedrijf of openbare radio- en televisieorganisatie? Dan is belaste verhuur mogelijk als de huurder het pand voor minstens 70% gebruikt voor belaste omzet.

Indien de verhuur van de onroerende zaak belast is met btw en u verhuurt aan een particulier of een buitenlandse ondernemer, dan berekent u btw aan de huurder en draagt u de btw af. Verhuurt u de onroerende zaak aan een ondernemer die in Nederland is gevestigd? Dan wordt de btw verlegd naar de huurder, die de btw over de huurprijs betaalt.

Verhuurt u een vakantiewoning? Hiervoor gelden andere regels. Kijk voor meer informatie bij Verhuur van een vakantiewoning.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.