Mandatory Disclosure Rules/DAC6

Vanaf 1 juli 2020 geldt de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6. Door de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve internationale fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

U leest op deze pagina meer over de volgende onderwerpen:

Een intermediair moet een mogelijk belastingontwijkende constructie vrijwel altijd melden

Bent u als intermediair betrokken bij een potentieel agressieve internationale fiscale constructie? Dan moet u die melden.

Op deze regel zijn 2 uitzonderingen. U hoeft een potentieel agressieve internationale fiscale constructie níet te melden in de volgende gevallen:

 • Een andere intermediair heeft de belastingconstructie al gemeld. En deze intermediair heeft u als bewijs daarvan een referentienummer doorgegeven.
 • U hebt verschoningsrecht.

Let op!

De richtlijn DAC6 geldt voor álle intermediairs. Bijvoorbeeld: belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.

Een belastingplichtige moet een mogelijk belastingontwijkende constructie soms zelf melden

De belastingplichtige voor wie een potentieel agressieve internationale fiscale constructie is bedoeld, moet die zelf melden in de volgende gevallen:

 • Een intermediair van buiten de Europese Unie is betrokken bij de belastingconstructie.
 • Een intermediair die betrokken is bij de belastingconstructie heeft verschoningsrecht, en hoeft de constructie dus niet te melden.
 • Er is helemaal geen intermediair betrokken bij de belastingconstructie.

Weet u niet zeker of iemand anders een mogelijk belastingontwijkende constructie al heeft gemeld?

Bij twijfel kunt u het beste zelf een melding doen.

Wanneer moet u mogelijk belastingontwijkende constructies melden?

De richtlijn DAC6 heeft terugwerkende kracht. Tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 meldt u daarom de potentieel agressieve internationale fiscale constructies waarbij u betrokken bent van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020.

Voor constructies waarbij u betrokken bent vanaf 1 juli 2020 doet u steeds melding binnen 30 dagen.

Welke fiscale constructies moet u melden?

In de richtlijn DAC6 vindt u een lijst met wezenskenmerken (hallmarks). Heeft een belastingconstructie 1 of meer van deze kenmerken, dan moet u melding doen. Bij een aantal wezenskenmerken hoeft u de constructie alleen te melden wanneer het belangrijkste voordeel (of 1 van de belangrijkste voordelen) van de constructie het behalen van een belastingvoordeel is. Een leidraad met meer uitleg en voorbeelden komt binnenkort beschikbaar.

Let op!

De wezenskenmerken zijn op Europees niveau vastgesteld en kunnen daardoor soms op verschillende manieren worden uitgelegd. Twijfelt u of een fiscale constructie misschien potentieel agressief is? Neem dan het zekere voor het onzekere en meld hem toch.

Voor welke belastingen geldt de richtlijn DAC6?

Wél voor:

 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • erf- en schenkbelasting
 • de meeste andere belastingen

Níet voor:

 • btw (omzetbelasting)
 • Douanerechten
 • accijnzen
 • socialeverzekeringsbijdragen
 • leges
 • retributies

Hoe meldt u mogelijk belastingontwijkende constructies?

Met het formulier 'Melding Cross Border Arrangements (CBA)', in het Engels. Dit formulier kunt u invullen via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Dit kan vanaf 1 juli 2020.

In de melding levert u aan:

 • gegevens over uzelf
 • gegevens over de belastingplichtige en met hem verbonden personen
 • een samenvatting van de inhoud van de belastingconstructie 
 • de relevante wezenskenmerken
 • de relevante nationale wettelijke bepalingen
 • de waarde van de belastingconstructie
 • de implementatiedatum
 • de relevante EU-lidstaten

Nadat u een melding hebt gedaan, ontvangt u van ons een referentienummer.

Wat gebeurt er als u geen melding doet?

Dan riskeert u een (hoge) boete.

Meer informatie

Hebt u een inhoudelijke vraag over de mandatory disclosure-regelgeving? Bijvoorbeeld over de hallmarks? Neem dan per e-mail contact op met het MDR-team van de Belastingdienst via: MDR-team@belastingdienst.nl

Hebt u een vraag over het aanleveren van het formulier ‘Melding Cross Border Arrangement? Dan kunt u per e-mail uw vraag stellen aan het Belastingdienst ContactCenter via: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl

Bent u softwareontwikkelaar of gaat u zelf de software ontwikkelen voor uw eigen organisatie voor het melden van mogelijk belastingontwijkende constructies? Dan kunt u zich voor de benodigde specificaties, IT-gerelateerde vragen (bijvoorbeeld over de vereiste technische specificaties van de verschillende velden) en ondersteuning aanmelden bij de website Ondersteuning Digitaal Berichtenverkeer (ODB) van de Belastingdienst. Of neem contact op met de servicedesk via: servicedesk.odb@belastingdienst.nl

Antwoorden op veelgestelde vragen over de mandatory disclosure-regelgeving worden verzameld in de Kennisdatabank Mandatory Disclosure Rules/DAC6 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.