Buitenlandse bronbelasting terug - met woonplaatsverklaring

Als u geen verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, wordt belasting ingehouden bij de uitbetaling van uw dividend, rente of royalty's. U kunt dan een verzoek om teruggaaf van de teveel ingehouden belasting indienen. Hoeveel belasting u terugkrijgt, is afhankelijk van het percentage dat volgens het belastingverdrag is vrijgesteld.

Woonplaatsverklaring aanvragen

Bij het indienen van een verzoek om teruggaaf hanteert ieder land andere procedures en percentages. Sommige landen vragen u bijvoorbeeld om een formulier in te vullen. Meestal moet u dan bij de Nederlandse Belastingdienst om een zogenaamde woonplaatsverklaring vragen. Stuur voor een woonplaatsverklaring het buitenlandse formulier op naar:

Belastingdienst/Centrale invoer/wpv
Postbus 2519
6401 DA  HEERLEN

Als u geen buitenlands formulier hoeft in te vullen, kunt u de woonplaatsverklaring ook aanvragen per mail: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl. Via de mail kunt u geen scans van buitenlandse formulieren insturen. Buitenlandse formulieren moet u dubbelzijdig afdrukken, invullen en naar het adres hierboven sturen.

Let op!

Meestal moet u aan het verzoek bewijsstukken toevoegen, waaruit blijkt dat u recht hebt op de ingehouden belasting en de ontvangen inkomsten. Voor het indienen van het verzoek en de bewijsstukken geldt een uiterste termijn. De exacte duur van die termijn is afhankelijk van de afspraken die Nederland met het andere land heeft gemaakt. Meestal bestaat de termijn uit een aantal jaren na het jaar waarin u de inkomsten ontving.

Afhandeling verzoek

Uw verzoek om een woonplaatsverklaring handelen wij af binnen 6 weken.
Zorg ervoor dat uw verzoek compleet is. Vermeld uw naam of de naam van de vennootschap, uw adres of het adres van de Nederlandse vennootschap, en het bijbehorende BSN, fiscaal nummer of RSIN. Vermeld ook het verdragsland en het jaar waarvoor u de verklaring nodig hebt.

Let op!

Vraagt u een verklaring aan voor iemand anders?
Sluit dan een ondertekende machtiging bij.
Bent u belastingconsulent? Vermeld dan het aan u toegekende BECON-nummer.

De woonplaatsverklaring geven wij standaard in het Nederlands en Engels af (Declaration of residence/ Certificate of tax residence).  

Meer informatie

Bel voor meer informatie over woonplaatsverklaringen de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.