Administratieve verplichtingen voor de btw

Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u moet betalen. In de praktijk betekent dit dat u van de volgende zaken overzichten per tijdvak bijhoudt:

  • facturen die u zelf uitschrijft
  • facturen die u moet betalen
  • uitgaven
  • ontvangsten
  • privégebruik van goederen en diensten

Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoopboek en kas- en bankboek. Meer hierover leest u bij Wat administreert u voor de btw?.

Als u zaken doet met het buitenland, houdt u afzonderlijk bij:

  • verwervingen uit andere landen van de Europese Unie
  • ingevoerde goederen uit landen buiten de Europese Unie
  • leveringen aan andere landen van de Europese Unie
  • diensten aan andere landen van de Europese Unie
  • uitgevoerde goederen naar landen buiten de Europese Unie

Meer hierover leest u bij Administratie bij zakendoen met het buitenland.

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.