Administratieve verplichtingen voor de loonheffingen

Als u personeel gaat aannemen dan moet u zich als werkgever bij ons aanmelden

U krijgt als werkgever te maken met loonheffingen (premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen). U moet de loonheffingen zelf berekenen en afdragen. Dat doet u met de aangifte loonheffingen.

Als werkgever hebt u voor de loonheffingen een aantal verplichtingen. Zo moet u:

 • de dag voor de eerste werkdag van de werknemer de nodige gegevens voor de loonheffingen hebben ontvangen
 • de dag voor de eerste werkdag de identiteit van de medewerkers vaststellen en een kopie maken van het identiteitsbewijs
 • een loonstaat aanleggen
 • de werknemer periodiek een loonstrook toesturen
 • 1 keer per jaar bepaalde inkomensgegevens aan de werknemer verstrekken met een jaaropgaaf

Er is een administratieplicht voor diverse betalingen (kostenvergoeding en dergelijke) die u onbelast aan de werknemer doet.

Lees meer over uw verplichtingen als werkgever in het 'Handboek Loonheffingen':

 • over aanmelden als werkgever: hoofdstuk 2
 • over gegevens voor de loonheffingen krijgen: hoofdstuk 2
 • over het vaststellen van de identiteit van uw medewerker: hoofdstuk 2
 • over de loonstaat: hoofdstuk 11
 • over de loonstrook: hoofdstuk 12
 • over de jaaropgaaf: hoofdstuk 15
 • over de loonadministratie: hoofdstuk 3

U kunt het 'Handboek Loonheffingen' downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.