De Belastingdienst moet de factuur kunnen controleren

Net als bij papieren facturen moet u digitale facturen kunnen overhandigen als een inspecteur daar bij een controle om vraagt.

U moet ons duidelijk kunnen maken wat er met de factuur is gebeurd. Van bestelling tot betaling, en archivering van de factuur. Daarom moeten zender én ontvanger alle gegevens van de factuur bewaren. Dit houdt in dat u bij de digitale factuur ook bijvoorbeeld de offerte, opdrachtbevestiging en bewijs van betaling moet bewaren in uw archief. Wij kunnen u namelijk bij een controle vragen om te laten zien dat de factuur van de afzender afkomstig is en niet is veranderd.

Bewaar uw digitale facturen

  • Facturen bewaart u in de vorm waarin u ze hebt ontvangen. Een digitale factuur print u dus niet uit, maar slaat u elektronisch op.
  • Bewaar ook de digitale handtekening als u deze ontvangen hebt.
  • Facturen bewaart u 7 jaar. Facturen met betrekking tot onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

De klant moet zelf controleren of de factuur wel klopt. Hij gaat bijvoorbeeld na of de goederen of diensten inderdaad besteld en ontvangen zijn. De uitkomsten van deze controle moet hij bewaren. Meer informatie over fiscale bewaarplicht leest u in de brochure 'Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht'. U kunt deze brochure downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.