Welke bijzondere regels zijn er voor waardering van de voorraad?

Het inkopen van goederen voor uw onderneming heeft op zichzelf geen gevolgen voor de inkomstenbelasting. Maar door het inkopen ontstaat een goederenvoorraad. Daarvoor bestaan wel enkele bijzondere regels.

Waardering van voorraden

Aan het eind van elk boekjaar bepaalt u de waarde van de voorraden die op dat moment in uw onderneming aanwezig zijn. In de regel moet u de voorraad waarderen tegen kostprijs. Alleen voor incourante (moeilijk verhandelbaar gebleken) goederen, zoals kleren en schoenen die uit de mode zijn, mag u een lagere waarde nemen dan de kostprijs. In dat geval behandelt u het verschil tussen de kostprijs en de lagere waarde als kosten, die u aftrekt van de opbrengsten.

Bent u detaillist in textiel, kleding, meubelen of stoffering, dan geldt: als u gaat afwaarderen, moet u vaste percentages toepassen.

Privégebruik

Het komt voor dat u goederen van uw onderneming uit de voorraad haalt om ze privé te gebruiken, de zogenoemde onttrekkingen. U hebt bijvoorbeeld een doe-het-zelfzaak en u neemt een paar blikken verf uit de voorraad om uw woning te kunnen schilderen. De waarde van deze goederen mag u niet meetellen als inkoopkosten. De btw die u bij de aanschaf van de blikken hebt afgetrokken, bent u nu weer verschuldigd. U hebt de blikken als het ware aan uzelf geleverd.

Houd alle onttrekkingen voor privégebruik bij in uw administratie. U hebt de gegevens nodig voor het bepalen van de winst.

Lees meer hierover bij Privégebruik.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.