Fiscale reserves, de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling

Fiscale reserves zijn bedragen die u opzij legt (reserveert) en die u mag aftrekken van de winst. De 3 belangrijkste fiscale reserves zijn de herinvesteringsreserve bij verkoop van een bedrijfsmiddel, de egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven, en de oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Een andere fiscale regeling is de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat u mag aftrekken van de winst als u voldoende tijd aan uw onderneming besteedt.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.