U verricht freelancewerkzaamheden

Als er geen sprake is van ondernemerschap voor de inkomstenbelasting of van een dienstbetrekking, maar als u wel werkzaamheden verricht die rendabel zijn, geniet u inkomsten uit overig werk. U bent dan bij ons bekend als 'resultaatgenieter'. Uw resultaat wordt berekend alsof u ondernemer bent. Maar u hebt geen recht op bepaalde faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, willekeurige afschrijving of de investeringsaftrek.

Kosten aftrekken

U kunt de kosten die u maakt voor deze werkzaamheden aftrekken. Voor zaken als de aanschaf en het gebruik van een auto, het uitvoeren van werkzaamheden en de aanschaf en het gebruik van een pand, gelden dezelfde regels als voor ondernemers.

Geen administratie bijhouden, wel gegevens bewaren

U hoeft geen administratie bij te houden van uw opbrengsten en kosten uit overig werk. U bent wel verplicht gegevens over deze opbrengsten en kosten op aanvraag en bij controle te verstrekken. Het is dus belangrijk dat u deze gegevens bewaart.

Als u voor de inkomstenbelasting resultaatgenieter bent (en dus geen ondernemer), kunt u nog wel ondernemer zijn voor de btw. In dat geval moet u wel een administratie bijhouden.

Afspraak met opdrachtgever 

U kunt ook met uw opdrachtgever afspreken dat hij loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor u afdraagt. Dit wordt ook wel de opting-inregeling genoemd (zie hoofdstuk 18 van het 'Handboek Loonheffingen'). U kunt dan de gemaakte kosten voor deze werkzaamheden niet aftrekken. Wel kan de opdrachtgever bepaalde vergoedingen onbelast aan u verstrekken, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding of een vergoeding voor de aanschaf van een computer. U kunt per taak of opdracht kiezen of u de opting-inregeling wilt toepassen of niet. 

Let op!

De opting-inregeling geldt niet voor de werknemersverzekeringen. U kunt door deze regeling dus geen aanspraak maken op uitkeringen uit werknemersverzekeringen. Ook is de werkgever niet verplicht de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet te vergoeden, zoals dat bij ‘gewone’ werknemers wel moet. En u komt niet in aanmerking voor arbeidsrechtelijke regelingen, zoals het ontslagrecht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.