Fictieve dienstbetrekkingen

Als er geen echte dienstbetrekking is, kan de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer soms nog wel een fictieve dienstbetrekking zijn. Fictieve dienstbetrekkingen zijn vaak afhankelijk van feitelijke omstandigheden en niet van afspraken in de overeenkomst. Daarom zijn ze niet altijd vooraf uit te sluiten. De overeenkomst biedt dan geen zekerheid: de opdrachtgever moet bij een fictieve dienstbetrekking loonheffingen inhouden en betalen.

De volgende arbeidsrelaties zijn onder voorwaarden fictieve dienstbetrekkingen:

 • (partners van) aandeelhouders met een aanmerkelijk belang
 • aannemers van werk en hun hulpen
 • agenten en subagenten
 • artiesten en beroepssporters die werken op basis van een overeenkomst van korte duur
 • bemanning van vissersvaartuigen (deelvissers)
 • bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur
 • bestuurders van beursgenoteerde bv's
  Dit geldt alleen voor overeenkomsten tussen bestuurders en beursgenoteerde bv's die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2013.
 • gelijkgestelden (als niet-ondernemer met een bepaalde regelmaat een periode werken voor dezelfde opdrachtgever)
 • leerlingen en stagiairs
 • meewerkende kinderen
 • pseudowerknemers (opting-in: kiezen voor een dienstbetrekking)
 • sekswerkers die werken voor een exploitant
 • thuiswerkers en hun hulpen
 • topsporters met een A-status van NOC*NSF
 • opdrachtnemers die werken door tussenkomst van een derde (intermediair)

Sinds 1 mei 2016 kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer er samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden niet op hun arbeidsrelatie van toepassing te laten zijn. Dat geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte duur.

Let op!

Die gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de opdrachtnemer vóór de eerste betaling hebben vastgelegd.

 

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.