Toolkit DBA voor opdrachtgevers

Als u met een opdrachtnemer gaat werken, moet u bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Twijfelt u? Dan kunt u een modelovereenkomst gebruiken. Als u en uw opdrachtnemer volgens zo'n overeenkomst werken, weet u zeker dat er geen sprake is van een dienstbetrekking: u hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen. In deze 'Toolkit DBA voor opdrachtgevers' vindt u informatie over hoe u dat aanpakt.

Wel of geen loonheffingen inhouden?

U kunt als opdrachtgever zelf bepalen of u voor uw opdrachtnemer wel of geen loonheffingen moet inhouden en betalen. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, leest u bij Wanneer is er sprake van loondienst?

Bij twijfel: modelovereenkomst

Twijfelt u, dan kunt u samen met uw opdrachtnemer een modelovereenkomst gebruiken. Maar dit is niet verplicht.

Wilt u met een modelovereenkomst werken, volg dan het stappenplan:

  1. Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u en uw opdrachtnemer willen samenwerken.
  2. Pas de modelovereenkomst zo nodig samen met uw opdrachtnemer aan. De artikelen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van loondienst (geel gemarkeerd) mag u niet veranderen. U hoeft de aangepaste modelovereenkomst niet door ons te laten beoordelen.
  3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u gaat werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in een mail waarin u met uw opdrachtnemer afspraken maakt. Of verwijs naar het kenmerknummer van de modelovereenkomst.
  4. Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Een incidentele afwijking van de geel gemarkeerde bepalingen leidt niet meteen tot loondienst. Als een zelfstandig bouwvakker eens een belangrijk, eigen gereedschap vergeet mee te nemen en dit van u leent, is hij niet ineens bij u in loondienst.

Lees het uitgebreide stappenplan bij Wat moet ik doen als ik een modelovereenkomst wil gebruiken?

Veelgestelde vragen in beeld

Onze filmpjes op YouTube  met het antwoord op veelgestelde vragen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen uit de praktijk in beeld

Verschillende opdrachtgevers en brancheorganisaties werken al met modelovereenkomsten. In deze filmpjes op YouTube ziet u hoe zij dat hebben aangepakt. U hoort over hun ervaringen en de samenwerking met ons.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u uw vragen stellen via Twitter: @BDzakelijk. Of lees de 'Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties' (Handreiking DBA).
 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.