Uw eigen overeenkomst laten beoordelen

Een opdrachtgever die met zzp'ers werkt, wil op tijd weten of er sprake is van loondienst. In veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen beoordeelde overeenkomst te gebruiken.

De opdrachtgever kan ook zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet betalen. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, leest u bij Modelovereenkomsten: hoe werkt dat?

Twijfelt u of wilt u zekerheid vooraf, kijk dan of u een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen kunt gebruiken.

Baseer uw overeenkomst op de modelovereenkomsten

Als de opdrachtgever en de zzp'er geen algemene modelovereenkomst of modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen kunnen of willen gebruiken, kunnen zij een eigen overeenkomst opstellen. Baseert u zich dan op 1 van de algemene modelovereenkomsten of modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Zo weet u zeker dat in uw overeenkomst de afspraken staan die bijdragen aan het oordeel 'geen dienstbetrekking'.

Hebt u in uw eigen overeenkomst de geel gemarkeerde bepalingen van 1 van de modelovereenkomsten overgenomen en geen andere artikelen aangepast of toegevoegd die daar afbreuk aan doen? Dan kunt u ervan uitgaan dat ons oordeel over uw overeenkomst gelijk is aan het oordeel over de gebruikte modelovereenkomst: de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden. In dat geval is het niet nodig om uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Als u twijfelt over de vraag of uw aanpassingen afbreuk doen aan de geel gemarkeerde bepalingen, kunt u uw overeenkomst aan ons voorleggen.

Onze beoordeling: 3 mogelijke uitkomsten

Als u uw overeenkomst aan ons voorlegt, beoordelen wij welke gevolgen het werken volgens de eigen overeenkomst heeft voor de loonheffingen. Er zijn 3 conclusies mogelijk:

 • Er is geen sprake van een dienstbetrekking (loondienst): de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen, tenzij er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Dat moet de opdrachtgever zelf nagaan.
 • Er is wel sprake van een dienstbetrekking (loondienst): de opdrachtgever moet loonheffingen inhouden en betalen.
 • Wij kunnen niet beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking (loondienst): de overeenkomst laat beide mogelijkheden open.

Alleen in het 1e geval hebt u vooraf de zekerheid dat er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, zolang u werkt volgens uw overeenkomst. In de andere 2 gevallen kunt u uw overeenkomst aanpassen en opnieuw laten beoordelen.

Wie kunnen een overeenkomst laten beoordelen?

Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs, en individuele opdrachtnemers kunnen overeenkomsten door ons laten beoordelen. Het hoeven geen nieuwe overeenkomsten te zijn: ook overeenkomsten waarmee u nu al werkt, kunt u laten beoordelen.

Alleen oordeel over loonheffingen

Wij beoordelen alleen de fiscaal relevante bepalingen van uw overeenkomst. Dit zijn de bepalingen die van belang zijn voor het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Onze beoordeling van uw overeenkomst zegt niets over de vraag of de opdrachtnemer ondernemer is voor de inkomstenbelasting of de btw.

Overeenkomst naar ons sturen

Wilt u een overeenkomst laten beoordelen? Mail uw verzoek om beoordeling naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl. U kunt dit mailadres gebruiken voor alle soorten overeenkomsten: voor algemene modelovereenkomsten, modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en voor individuele overeenkomsten. Is het verzoek compleet, dan proberen wij de overeenkomst binnen 6 weken te beoordelen. Ondernemingen met een klantcoördinator kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst aan hem voor te leggen.

Let op!

Het e-mailadres is alleen bedoeld voor het laten beoordelen van overeenkomsten.

Welke gegevens stuurt u mee?

Als u een overeenkomst naar ons stuurt om te beoordelen, moet u de volgende gegevens meesturen:

 • naam van de organisatie die de overeenkomst laat beoordelen
 • soort organisatie die de overeenkomst laat beoordelen, bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een intermediair, zoals een accountant, administratiekantoor of belastingconsulent
 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • als een opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst voorlegt: RSIN/BSN
 • of de overeenkomst voor 1 opdrachtgever of voor meer opdrachtgevers is bedoeld
 • een duidelijk en volledig overzicht van alle afspraken
 • welk werk de opdrachtnemer gaat doen en onder welke omstandigheden hij dat gaat doen
 • of de overeenkomst door bemiddeling tot stand is gekomen
 • welke specifieke regelgeving of certificeringseisen gelden

De gegevens die niet in de overeenkomst staan, neemt u op in uw mail.

Als voor de overeenkomst richtlijnen of algemene voorwaarden gelden, moet u deze meesturen.

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.