Vennootschap onder firma (vof)

Van een vennootschap onder firma (vof) is sprake als u samen met anderen (de firmanten of vennoten) een onderneming begint. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen. Elke vennoot die aan de eisen voor ondernemerschap voldoet, geldt voor de inkomstenbelasting als ondernemer. En kan hij gebruikmaken van de ondernemersregelingen. Lees meer hierover bij Ondernemersaftrek.

Voor de btw is de vof als geheel ondernemer. Als u bijvoorbeeld met z'n drieën een vof vormt, bent u alle 3 ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar is de vof ondernemer voor de btw. De afzonderlijke vennoten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de vof personeel in dienst neemt, krijgt de vof te maken met loonheffingen.

De vof is geen rechtspersoon. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van alle schulden van de vof.

Man-vrouwfirma

Een speciale vorm van de vof is de man-vrouwfirma: u begint samen met uw partner een onderneming. Voor de man-vrouwfirma gelden dezelfde regels als voor de vof. Als u en uw partner dus beiden voldoen aan de eisen voor het ondernemerschap, is ieder van u voor de inkomstenbelasting ondernemer. En kunt u beiden gebruikmaken van de ondernemersregelingen.

Bij partners die samen een onderneming in de vorm van een vof uitoefenen, is soms sprake van een zogenoemd ongebruikelijk samenwerkingsverband. Dat betekent dat personen die niet elkaars partner zijn of anderszins in (familie)relatie tot elkaar staan, een dergelijk samenwerkingsverband nooit zouden aangaan. Een duidelijk voorbeeld van een ongebruikelijk samenwerkingsverband is een vennootschap onder firma tussen een tandarts en een tandartsassistente.

Als sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband, tellen ondersteunende werkzaamheden niet mee voor het urencriterium. Lees meer hierover bij Ondernemersaftrek. De partner die niet voldoet aan het urencriterium, komt niet in aanmerking voor de speciale ondernemersfaciliteiten.

De regels voor de btw en de loonheffingen zijn hetzelfde als bij de vof.

De man-vrouwfirma is geen rechtspersoon. Elke partner is met zijn persoonlijke vermogen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van de schulden van de firma.

Zie ook

Alles over de vof op ondernemersplein.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.