Reserveer geld om uw belastingen te betalen

Reserveer al tijdens een boekjaar een deel van uw winst voor het betalen van inkomstenbelasting, btw, premies volksverzekeringen en bijdrage Zvw.

Er kan veel tijd zitten tussen het einde van een boekjaar en de aanslagen inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zvw over dat boekjaar. U kunt pas na afloop van het boekjaar uw boekhouding afsluiten, uw jaarstukken opmaken en uw aangifte inkomstenbelasting indienen. Daarna beoordelen wij uw aangifte en sturen wij de definitieve aanslagen over het boekjaar.

Hoe doe ik aangifte?

Als ondernemer moet u aangifte doen. Bijvoorbeeld voor de inkomstenbelasting en de btw. U krijgt hierover vanzelf van ons bericht. U kunt alleen digitaal aangifte doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.