Voordat u start: goed oriënteren

U wilt de stap maken en voor uzelf beginnen. Bij het starten van een onderneming komt heel wat kijken. Denk bijvoorbeeld van tevoren goed na over rechtsvorm, huisvesting en administratie.

Wanneer ben ik ondernemer?

Ga na of wij u ook echt als ondernemer beschouwen. Dat is bijvoorbeeld van belang voor uw aangifte. En voor uw aftrekposten, zoals de startersaftrek. Aan de hand van uw gegevens bepalen wij of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Wij kijken daarbij naar winstgevendheid, zelfstandigheid, kapitaal, omvang in tijd en geld, klanten, ondernemersrisico en aansprakelijkheid. 

Wanneer moet ik btw betalen?

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kan het toch zijn dat u ondernemer bent voor de btw (omzetbelasting). U bent ondernemer voor de btw als u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent. U brengt aan uw klanten btw in rekening, die u aan ons moet afdragen. De btw die uw leveranciers aan u in rekening hebben gebracht, mag u van dat bedrag aftrekken. Wat u aan ons moet betalen of van ons terugkrijgt, blijkt uit uw btw-aangifte.

Welke rechtsvorm kies ik?

U kunt een eenmanszaak beginnen, maar u kunt ook gaan samenwerken met anderen. Bijvoorbeeld in een maatschap, vof of bv. De rechtsvorm die u kiest, is van belang voor de aansprakelijkheid en voor uw fiscale verplichtingen.

Hoe start ik vanuit een uitkering?

Wilt u een onderneming starten vanuit een uitkering? Dan heeft dit in veel gevallen gevolgen voor uw uitkering. Meld uw plannen bij uw uitkeringsinstantie.

Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als ondernemer krijgt u het hele jaar door op verschillende manieren met ons te maken. Bij al deze contacten hebt u een aantal rechten. U hebt bijvoorbeeld recht op een zorgvuldige behandeling, met respect en zonder vooroordelen. Ook hebt u er ook recht op te weten waarom wij een bepaalde beslissing nemen. Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u bijna altijd bezwaar maken.

U hebt ook plichten. Bijvoorbeeld dat u uw aangiften invult en indient. Ook kunt u bezoek van ons krijgen. Dan komt één van onze medewerkers bij u op bezoek in uw onderneming om de boekhouding of andere zaken te controleren. U bent verplicht mee te werken aan deze controle.

Zie ook

Lees meer over een bedrijf starten op ondernemersplein.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.