Maatschap

In het geval van een maatschap oefent u een beroep uit in samenwerking met anderen (uw 'maten'), bijvoorbeeld in een artsenpraktijk of een tolkencentrum. U kunt zelf een samenwerkingscontract opstellen of u kunt een deskundige inschakelen.

Elke maat van de maatschap die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting en kan dus gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers.

Voor de btw is de maatschap ondernemer. De btw-regels zijn op de maatschap van toepassing. De maten zijn voor de btw geen ondernemer. Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen.

De maatschap is geen rechtspersoon. Elke maat is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Voor belastingschulden is iedere maat echter hoofdelijk aansprakelijk.

Zie ook

Alles over de maatschap op ondernemersplein.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.