Kiezen voor belaste aankoop

Als u een bedrijfspand koopt dat vrijgesteld is van btw, kunt u er samen met de verkoper toch voor kiezen om btw te betalen over de aankoop. Dit is mogelijk als u de btw van de aankoop voor minimaal 90% kunt aftrekken als voorbelasting. Dat is het geval als u het pand voor minimaal 90% gaat gebruiken voor belaste bedrijfsactiviteiten (voor sommige branches geldt een minimumeis van 70%). Dit geldt voor het jaar waarin u het pand koopt en voor het boekjaar daarna.

In de volgende gevallen is het niet mogelijk om te kiezen voor belaste verkoop van een bedrijfspand:

  • De verkoop van het bedrijfspand is onderdeel van de verkoop van het hele bedrijf.
  • De verkoper valt onder de landbouwregeling.

Als de koper en verkoper de levering van een bedrijfspand met btw willen belasten, kunnen zij dit aangeven in de notariële akte van levering. Ook is het mogelijk hiervoor gezamenlijk een verzoek te doen bij het kantoor van de Belastingdienst waaronder de verkoper valt. Het verzoek moet zijn ingediend uiterlijk op het moment van levering van de onroerende zaak.

In de notariële akte of in het verzoek moet u de volgende gegevens opnemen:

  • een omschrijving van het bedrijfspand
  • het adres van het bedrijfspand
  • de gegevens van het bedrijfspand uit het kadaster
  • de datum waarop het boekjaar van de koper begint
  • de handtekeningen van de koper en de verkoper

In de notariële akte of bij het verzoek moet een verklaring van de koper worden gevoegd waarin staat dat hij het pand voor minimaal 90% (of 70%) voor belaste prestaties gebruikt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.