Bedrijfsverandering en kleineondernemersregeling

Een bedrijfsverandering kan gevolgen hebben voor het toepassen van de kleineondernemersregeling. Bij bedrijfsveranderingen kan worden gedacht aan staking of faillissement van het bedrijf. Ook het voortzetten van het bedrijf in een andere rechtsvorm of na een overname worden aangemerkt als een bedrijfsverandering.

Dubbel toepassen van de kleineondernemersregeling

Als u in de loop van het kalenderjaar uw onderneming overdraagt, kan zowel u als de overnemer van het bedrijf in dat jaar gebruik maken van de kleineondernemersregeling. De vermindering van de te betalen btw als gevolg van toepassing van de kleineondernemersregeling wordt namelijk per ondernemer per jaar berekend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.