Eisen aan uw administratie

Als niet alle inkomende afvalstoffen gestort of verbrand worden, moet uw administratie aan bepaalde eisen voldoen.

Als u de vermindering op de belasting toepast voor afvalstoffen die de inrichting, al dan niet na nuttige toepassing, zullen verlaten, moet uit uw administratie blijken:

  • dat de afvalstoffen niet op enig moment in het voor stort bestemde gedeelte van de inrichting op of in de bodem zijn gebracht en zich niet langer dan 3 jaar binnen de inrichting hebben bevonden
  • hoeveel belasting voor die afvalstoffen is geheven

Als u de vermindering op de belasting toepast voor stoffen, mengsel of voorwerpen die in de inrichting in een zodanige staat zijn gebracht, dat deze niet langer tot afvalstoffen worden gerekend, moet uit uw administratie blijken:

  • dat de stoffen, bouwstoffen of grond zijn voorzien van een erkende kwaliteitsverklaring of partijkeuring in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
  • dat de stoffen worden toegepast in een voorziening die volgens de omgevingsvergunning moet worden aangebracht
  • dat het afval niet op enig moment voordat de erkende kwaliteitsverklaring of partijkeuring is afgegeven op of in de bodem is gebracht van het voor stort bestemde deel van de inrichting, en zich niet langer dan 3 jaar in de inrichting heeft bevonden
  • hoeveel belasting voor de afvalstoffen is geheven

De eisen voor de toepassing van het verhoudingsgetal worden opgenomen in de vergunning van de inspecteur.

Eisen administratie als u afvalstoffen buiten Nederland brengt

Brengt u afvalstoffen buiten Nederland? Dan moet uit uw administratie blijken om welke hoeveelheden het gaat.

Worden de afvalstoffen niet volledig gestort of verbrand in een installatie waarin gemengde afvalstoffen mogen worden verbrand? Dan hebt u een verklaring nodig van het bedrijf dat de afvalstoffen heeft ontvangen. Hieruit moet blijken welke stoffen zijn gestort of verbrand. Uit de verklaring moet ook blijken dat het om een installatie gaat waarin gemengde afvalstoffen mogen worden verbrand.

Lees ook

VGI-status afvalverwerkende bedrijven op ilent.nl (Inspectie Leefomgeving en Transport)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.