Teruggaaf afvalstoffenbelasting in verband met milieurisico's

Soms moeten provincies en gemeenten afvalstoffen van derden verwijderen in verband met milieurisico’s. In zulke gevallen kunnen zij teruggaaf krijgen van de afvalstoffenbelasting die de houder van de inrichting in rekening brengt. Zij moeten daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij:

Belastingdienst/kantoor Arnhem
Landelijk Milieubelastingenteam
Postbus 9001
6800 DJ Arnhem

Dit team behandelt de aanvraag en verleent teruggaaf als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Teruggaaf aanvragen

U vraagt een teruggaaf aan met het formulier Verzoek Teruggaaf afvalstoffenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.