Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte verhuurderheffing

Hebt u te maken met een ernstige calamiteit, bijvoorbeeld een brand of overstroming die uw computers heeft beschadigd? Of bent u langdurig ernstig ziek? En is op tijd aangifte doen daardoor onmogelijk? Dan kunt u uitstel aanvragen. Doe dit wel vóór de uiterste aangiftedatum, anders kunt u een boete krijgen.

U kunt tot 1 oktober schriftelijk uitstel aanvragen. Vermeld in uw verzoek in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam van de belastingplichtige
  • RSIN/fiscaal nummer/burgerservicenummer
  • telefoonnummer
  • datum tot wanneer u uitstel wilt
  • reden waarom u uitstel wilt
  • naam ondertekenaar
  • datum
  • handtekening

Stuur de brief naar:

Belastingdienst/kantoor Doetinchem
t.a.v. Verhuurderheffing 
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

Als wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u binnen 3 weken een schriftelijke reactie van ons.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.