Berekening verhuurderheffing

De basis voor de verhuurderheffing zijn de WOZ-waarden van uw woningen. Gebruik voor de berekening van 2019 de WOZ-waarden die u begin van dat jaar ontvangt.   

Is de WOZ-waarde van een woning hoger dan € 270.000? Waardeer deze dan op € 270.000.  

We berekenen de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. Van de totale waarde van uw woningen wordt 50 keer deze gemiddelde waarde afgetrokken. Over het bedrag dat daar uitkomt, betaalt u een percentage aan verhuurderheffing. Voor 2019 is dit percentage vastgesteld op 0,561%.

Voorbeeld

U bent op 1 januari 2019 eigenaar van 80 huurwoningen. Van deze 80 woningen zitten 65 woningen op of onder de huurgrens van € 720,42 per maand. Van deze 65 woningen hebben 40 woningen een WOZ-waarde die hoger is dan € 270.000. Voor de berekening van de verhuurderheffing gebruikt u voor die 40 woningen een WOZ-waarde van € 270.000. 25 woningen hebben een waarde van € 166.000. De totale WOZ-waarde voor de verhuurderheffing van de 65 woningen is € 14.950.000. Deze 65 huurwoningen hebben een gemiddelde WOZ-waarde van € 230.000. Van de totale WOZ-waarde wordt 50 keer de gemiddelde waarde afgetrokken, dat is € 11.500.000. Blijft over: € 3.450.000. Hierover betaalt u 0,561% verhuurderheffing. Het bedrag dat u moet betalen, is dan € 19.354.

Berekening

 

Aantal woningen onder huurgrens: 65

 

WOZ-waarde van deze 65 woningen

€ 14.950.000

Af: Gemiddelde WOZ-waarde per woning (€ 230.000) x 50

€ 11.500.000

 

----------------

 

€ 3.450.000

 

 

Te betalen verhuurderheffing: 0,561% van € 3.450.000

€ 19.354

Het aangifteprogramma berekent automatisch de gemiddelde WOZ-waarde en de vrijstelling voor u. Ook het te betalen bedrag wordt automatisch berekend.

Hebt u recht op de Regeling vermindering verhuurderheffing? Dan betaalt u maximaal 4 jaar lang minder verhuurderheffing.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.