Voor wie geldt de verhuurderheffing?

U moet over 2020 aangifte verhuurderheffing doen en betalen als u op 1 januari 2020 eigenaar bent van meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan € 737,14.

Bent u een groep? Dan geldt bovenstaande voorwaarde voor de groep en niet per lid van de groep. Wanneer u een groep bent, leest u hieronder bij 'Groep?'

Aantal woningen verandert

Was u óp 1 januari 2020 eigenaar van meer dan 50 huurwoningen, maar ná 1 januari niet meer? Dan moet u toch over 2020 aangifte doen en verhuurderheffing betalen. Wordt u ná 1 januari eigenaar van een huurwoning en komt u daardoor boven de drempel van 50 woningen? Dan hoeft u over 2020 geen aangifte te doen.

Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning?

Dan neemt u vanaf 1 januari 2020 deze woning naar rato van uw eigendom op in de aangifte verhuurderheffing. Lees meer hierover in het nieuwsbericht over de verhuurderheffing op rijksoverheid.nl.

Worden de huurwoningen beheerd door een maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of een vennootschap onder firma (vof)?

Bij verhuur door een samenwerkingsverband, zoals een cv of vof, geldt het volgende. Zijn de vennoten van de cv of vof gezamenlijk eigenaar van de woningen? Dan neemt u vanaf 1 januari 2020 deze woningen naar rato van uw eigendom op in de aangifte verhuurderheffing. Lees meer hierover in het nieuwsbericht over de verhuurderheffing op rijksoverheid.nl.

Groep?

Bent u een rechtspersoon en onderdeel van een groep? Dan moet 1 van de leden van die groep namens de groep aangifte doen en verhuurderheffing betalen. U mag zelf bepalen welk lid van de groep dit gaat doen. In uw aangifte geeft u aan wie de groepsleden zijn. De aangifte en betaling die voor de groep worden gedaan vervangen dan de aangiften en betalingen van de individuele groepsleden.

Een groep is: de combinatie van rechtspersonen (nv's, bv's, stichtingen of verenigingen) als 1 van deze rechtspersonen voor meer dan 50% direct of indirect deelneemt:

  • aan de leiding van een ander rechtspersoon die deel uitmaakt van die combinatie, of
  • aan het toezicht op die andere rechtspersoon, of
  • in het kapitaal van die andere rechtspersoon

Voorbeeld van een groep

Bv X bezit 50 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 737,14 per maand. Bv X heeft meer dan 50% van de aandelen van bv Y.

Bv Y bezit 9 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 737,14 per maand.

Voor de verhuurderheffing zijn bv X en bv Y samen een groep. Deze groep moet aangifte doen en verhuurderheffing betalen over de 59 woningen.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.