Voor wie geldt de verhuurderheffing?

U moet over 2019 aangifte verhuurderheffing doen en betalen als u op 1 januari 2019 eigenaar bent van meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan € 720,42.

Bent u een groep? Dan geldt bovenstaande voorwaarde voor de groep en niet per lid van de groep. Wanneer u een groep bent, leest u hieronder bij 'Groep?'

Aantal woningen verandert

Was u óp 1 januari 2019 eigenaar van meer dan 50 huurwoningen, maar ná 1 januari niet meer? Dan moet u toch over 2019 aangifte doen en verhuurderheffing betalen. Wordt u ná 1 januari eigenaar van een huurwoning en komt u daardoor boven de drempel van 50 woningen? Dan hoeft u over 2019 geen aangifte te doen.

Samen eigenaar?

Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning? Dan hoeft u deze woning niet op te nemen in de aangifte verhuurderheffing.

Worden de huurwoningen geëxploiteerd door een maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of een vennootschap onder firma (vof)?

Bij verhuur door een samenwerkingsverband zoals een cv of vof geldt het volgende. Zijn de vennoten van de cv of vof gezamenlijk eigenaar van de woningen? Dan hoeft u deze woningen niet op te nemen in de aangifte verhuurderheffing.

Bent u zelfstandig of als enige vennoot eigenaar van meer dan 50 woningen? Dan moet u deze woningen wél opnemen in de aangifte verhuurderheffing.

Groep?

Bent u een rechtspersoon en onderdeel van een groep? Dan moet 1 van de leden van die groep namens de groep aangifte doen en verhuurderheffing betalen. U mag zelf bepalen welk lid van de groep dit gaat doen. In uw aangifte geeft u aan wie de groepsleden zijn. De aangifte en betaling die voor de groep worden gedaan vervangen dan de aangiften en betalingen van de individuele groepsleden.

Een groep is: de combinatie van rechtspersonen (nv's, bv's, stichtingen of verenigingen) als 1 van deze rechtspersonen voor meer dan 50% direct of indirect deelneemt:

  • aan de leiding van een ander rechtspersoon die deel uitmaakt van die combinatie, of
  • aan het toezicht op die andere rechtspersoon, of
  • in het kapitaal van die andere rechtspersoon

Voorbeeld van een groep

Bv X bezit 50 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 720,42 per maand. Bv X heeft meer dan 50% van de aandelen van bv Y.

Bv Y bezit 9 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 720,42 per maand.

Voor de verhuurderheffing zijn bv X en bv Y samen een groep. Deze groep moet aangifte doen en verhuurderheffing betalen over de 59 woningen.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.