Voor wie geldt de verhuurderheffing?

U moet over 2022 aangifte verhuurderheffing doen en betalen als u op 1 januari 2022 eigenaar bent van meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan € 763,47.

Bent u een groep voor de verhuurderheffing? Dan geldt bovenstaande voorwaarde voor de groep en niet per lid van de groep. Wanneer u een groep bent, leest u hieronder bij 'Groep?'

Aantal woningen verandert in de loop van het jaar

Was u óp 1 januari 2022 eigenaar van meer dan 50 huurwoningen, maar ná 1 januari niet meer? Dan moet u toch over 2022 aangifte doen en verhuurderheffing betalen. Wordt u ná 1 januari eigenaar van een huurwoning en komt u daardoor boven de drempel van 50 woningen? Dan hoeft u over 2022 geen aangifte te doen.

Bent u gezamenlijk eigenaar van een huurwoning?

Dan neemt u vanaf 1 januari 2022 deze woning naar rato van uw eigendom op in de aangifte verhuurderheffing.

Voorbeeld

U bent (mede-)eigenaar van de volgende huurwoningen die onder de huurgrens vallen:
41 huurwoningen met een WOZ-waarde van € 170.000, 100% eigenaar
17 huurwoningen met een WOZ-waarde van € 220.000, 50% mede-eigenaar
8 huurwoningen met een WOZ-waarde van € 215.000, 25% mede-eigenaar

U bent dus eigenaar van het volgende aantal huurwoningen:
(100% x 41) + (50% x 17) + (25% x 8) = 41 + 8,5 + 2 = 51,5 huurwoningen

Daarna berekenen we de totale WOZ-waarde van alle woningen:
(€ 170.000 x 41 x 100%) + (€ 220.000 x 17 x 50%) + (€ 215.000 x 8 x 25%) = € 6.970.000 + € 1.870.000 + € 430.000 = € 9.270.000

Over 50 woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen. Daarvoor berekenen we eerst de gemiddelde WOZ-waarde van de huurwoningen:
€ 9.270.000 / 51,5 = € 180.000

Dit bedrag vermenigvuldigen we met 50. Dit is de vrijstelling:
€ 180.000 x 50 = € 9.000.000

Het bedrag waarover u verhuurderheffing betaalt, is de totale WOZ-waarde min de vrijstelling:
€ 9.270.000 - € 9.000.000 = € 270.000

Worden de huurwoningen beheerd door een maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of een vennootschap onder firma (vof)?

Bij verhuur door een samenwerkingsverband, zoals een maatschap, cv of vof, geldt het volgende. Zijn de vennoten van de maatschap, cv of vof gezamenlijk eigenaar van de woningen? Dan neemt u vanaf 1 januari 2022 deze woningen naar rato van uw eigendom op in de aangifte verhuurderheffing.

Groep?

Bent u een rechtspersoon en onderdeel van een groep? Dan moet 1 van de leden van die groep namens de groep aangifte doen en verhuurderheffing betalen. U mag zelf bepalen welk lid van de groep dit gaat doen. In uw aangifte geeft u aan wie de groepsleden zijn. De aangifte en betaling die voor de groep worden gedaan vervangen dan de aangiften en betalingen van de individuele groepsleden.

Een groep is: de combinatie van rechtspersonen (nv's, bv's, stichtingen of verenigingen) als 1 van deze rechtspersonen voor meer dan 50% direct of indirect deelneemt:

  • aan de leiding van een ander rechtspersoon die deel uitmaakt van die combinatie, of
  • aan het toezicht op die andere rechtspersoon, of
  • in het kapitaal van die andere rechtspersoon

Voorbeeld van een groep

Bv X bezit 50 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 763,47 per maand. Bv X heeft meer dan 50% van de aandelen van bv Y.

Bv Y bezit 9 huurwoningen met een huurprijs niet hoger dan € 763,47 per maand.

Voor de verhuurderheffing zijn bv X en bv Y samen een groep. Deze groep moet aangifte doen en verhuurderheffing betalen over de 59 woningen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.