Welke woningen tellen mee?

U betaalt verhuurderheffing over uw woningen in Nederland die voor de verhuur zijn bestemd. Het gaat hier om zelfstandige woningen waarvan de huurprijs in 2018 niet hoger is dan € 710,68 per maand. Hebt u (ook) woningen met een huur die hoger is dan € 710,68 per maand? Voor deze woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen.

WOZ-afbakening

De verhuurderheffing geldt voor een voor de verhuur bestemde woning die een zelfstandig WOZ-object is als bedoeld in artikel 16 van de wet WOZ. Het gaat primair om de WOZ-gebruikscodes 10 en 11. De soort gebruikscode kan de verhuurder opvragen bij de gemeente.

Bij een pand in gemengd gebruik, zoals een onsplitsbaar woon-winkelpand, bepaalt de soort gebruikscode of het een zelfstandige woning is.

Als de verhuurder of de Belastingdienst vermoedt dat de WOZ-gebruikscode fout is, moet dit worden gemeld bij de gemeente.

U vindt hier informatie over de volgende onderwerpen:

  • Wat telt mee voor de huurprijs?
  • Het gaat om de kale huurprijs. Wat is een zelfstandige woning?
  • Wanneer is er sprake van een voor de verhuur bestemde woning?
  • Wanneer is er geen sprake van een voor de verhuur bestemde woning?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.