Welke woningen tellen mee?

U betaalt verhuurderheffing over uw woningen in Nederland die voor de verhuur zijn bestemd. Het gaat hier om zelfstandige woningen waarvan de huurprijs in 2022 niet hoger is dan € 763,47 per maand. Hebt u (ook) woningen met een huur die hoger is dan € 763,47 per maand? Voor deze woningen hoeft u geen verhuurderheffing te betalen.

WOZ-afbakening

De verhuurderheffing geldt voor een voor de verhuur bestemde woning die een zelfstandig WOZ-object is als bedoeld in artikel 16 van de wet WOZ. Het gaat primair om de WOZ-gebruikscodes 10 en 11. De gebruikscode kan de verhuurder opvragen bij de gemeente.

Bij een pand in gemengd gebruik, zoals een onsplitsbaar woon-winkelpand, bepaalt de gebruikscode of het een zelfstandige woning is.

Als de verhuurder of wij vermoeden dat de WOZ-gebruikscode fout is, moet dit worden gemeld bij de gemeente.

U vindt hier informatie over de volgende onderwerpen:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.