Gegevensportaal voor uitbetaalde bedragen aan derden

U levert de uitbetaalde bedragen digitaal aan via het gegevensportaal: gegevensportaal.belastingdienst.nl. Voor het portaal hebt u inloggegevens nodig.

Hoe het aanleveren via het portaal gaat, leest u in de handleiding 'Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'.

Levert u voor de 1e keer aan?

Dan moet u zich bij ons aanmelden, zodat wij u inloggegevens voor het portaal kunnen sturen. Aanmelden kan online. Ga daarvoor naar: Aanmelden voor aanleveren van uitbetaalde bedragen aan derden.

Wanneer levert u de gegevens aan?

Wanneer het u uitkomt, maar vóór 1 februari van het jaar na het jaar waarin u de bedragen hebt betaald. U kunt dus het hele jaar door bedragen aanleveren, bijvoorbeeld elke maand. Maar u kunt ook aan het einde van het jaar in 1 keer alle gegevens aanleveren.

Wat moet u doen als u geen bedragen hebt uitbetaald?

Het kan zijn dat u een jaar geen betalingen aan derden doet. Wij willen dan graag weten dat u niets gaat aanleveren. Geef dit aan in het gegevensportaal bij 'Beheer leveringen'. Gaat u helemaal geen betalingen aan derden meer doen? Dan kunt u zich daar ook definitief afmelden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.