Gegevensbestanden aanleveren via het gegevensportaal

Via het gegevensportaal levert u de gegevensbestanden met de uitbetaalde bedragen aan derden bij ons aan. Hoe u de bestanden maakt, leest u bij Gegevensbestanden maken.

Om de bestanden bij ons aan te leveren logt u in op het gegevensportaal: gegevensportaal.belastingdienst.nl. De inloggegevens die u daarvoor hebt gekregen, kunt u blijven gebruiken. U hoeft zich niet elk jaar opnieuw bij ons aan te melden. Ook niet als u bijvoorbeeld een jaar geen gegevens aanlevert.

Als u bent ingelogd, kunt u uw gegevensbestanden uploaden en versturen.

Meer weten?

Lees de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. Daarin staat meer informatie over het inloggen en over het uploaden en versturen van de gegevensbestanden. U kunt deze handleiding binnenkort downloaden van onze internetsite of als u inlogt op het gegevensportaal. Kijk op het portaal onder het tabblad 'Home'.
 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.