Gegevensbestanden maken

Wilt u uitbetaalde bedragen via het gegevensportaal aanleveren, dan moet u eerst een gegevensbestand maken. Dat kan op 3 manieren:

  • met ons SDU-sjabloon (Sjabloon Derden Uitbetaling)
  • met onze invoerapplicatie IDU (Invoerapplicatie Derden Uitbetaling)
  • met eigen software

Let op!

Doet u weinig uitbetalingen, dan kunt u ook gebruikmaken van het opgaveformulier in het portaal. Voor elke uitbetaling vult u het formulier opnieuw in. U verstuurt het vanuit het portaal. U hoeft dan geen gegevensbestand te maken. Meer informatie vindt u in de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. U kunt deze handleiding binnenkort downloaden van onze internetsite of onder het tabblad 'Home' als u inlogt op het gegevensportaal.

SDU-sjabloon

Ons SDU-sjabloon is een uitgebreid Excelsheet waarin u zelf een opgave kunt aanmaken van elk bedrag dat u hebt uitbetaald. U kunt elke opgave ook bewerken, verwijderen en controleren op juistheid. En met de exportfunctie van het sjabloon maakt u een gegevensbestand.

Voor het SDU-sjabloon hebt u Microsoft Excel 2010 of hoger nodig (de Windowsversie).

Het sjabloon en de bijbehorende handleiding kunt u downloaden onder het tabblad 'Home' als u inlogt op het gegevensportaal.

Let op!

Het SDU-sjabloon vervangt het IB47-sjabloon. Gebruikte u het IB47-sjabloon en wilt u dat blijven doen? Dan kunt u de gegevens uit het IB47-sjabloon importeren in onze invoerapplicatie IDU.

Invoerapplicatie IDU

Met onze IDU-applicatie kunt u zelf een opgave aanmaken van elk bedrag dat u hebt uitbetaald. U kunt ook gegevens in de applicatie importeren. Elke opgave kunt u vervolgens ook bewerken, verwijderen en controleren op juistheid. En met de exportfunctie van de applicatie maakt u een gegevensbestand.

Voor de IDU-applicatie hebt u Microsoft Access 2010 of hoger nodig. U kunt ook gratis de zogenaamde Access run-time 2010 of hoger installeren.

De applicatie en de bijbehorende handleiding kunt u downloaden onder het tabblad 'Home' als u inlogt op het gegevensportaal.

Eigen software

U kunt ook eigen software gebruiken om gegevensbestanden te maken. Zorg er wel voor dat de gegevensbestanden die u maakt, door ons verwerkt kunnen worden. Aan welke voorwaarden de bestanden moeten voldoen, leest u in de 'Handleiding Opgaven uitbetaalde bedragen aan derden'. U kunt deze handleiding binnenkort downloaden van onze internetsite of onder het tabblad 'Home' als u inlogt op het gegevensportaal.

Gegevensbestand klaar?

Dan kunt het bij ons aanleveren via het gegevensportaal.
 Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.