Aangifte doen en betalen

Als u bronbelasting moet inhouden, moet u aangifte doen met het Aangifteformulier bronbelasting op renten en royalty's en het belastingbedrag betalen. De aangifte en betaling moet u doen binnen een maand na afloop van het kalenderjaar. U doet slechts 1 keer per jaar aangifte. Als u in een jaar meerdere rente- of royaltybetalingen doet, houdt u deze in uw eigen administratie bij en neemt u het totaal in de aangifte op.

U doet aangifte over het kalenderjaar, ook als u een ander boekjaar hebt. Bent u gedurende het jaar niet meer inhoudingsplichtig, bijvoorbeeld door ontbinding? Dan moet u aangifte doen binnen 1 maand nadat uw inhoudingsplicht is geëindigd.

Betalen: gebruik het juiste bankrekeningnummer

Maak het bedrag over op rekeningnummer NL26INGB0000441290 van de Belastingdienst in Apeldoorn. Vermeld altijd het aangiftenummer.

Let op!

Voor de bronbelasting gebruikt u een ander bankrekeningnummer dan voor andere belastingen. Gebruik dus niet het rekeningnummer waarop u bijvoorbeeld betalingen vennootschapsbelasting of omzetbelasting doet.

Rente- en royaltybetalingen aan een gelieerd lichaam in een verdragsland

Betaalt u rente of royalty aan een gelieerd lichaam dat gevestigd is in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft? En schrijft dat verdrag voor dat de rente of royalty slechts belastbaar is in het woonland? Dan hoeft u geen bronbelasting in te houden. U moet dan een vergunning aanvragen en de uitkering bij ons melden met het formulier ‘Opgaaf Bronbelasting renten en royalty’s’.

Voorziet het verdrag niet in een volledige vrijstellingsmogelijkheid, maar mag u op grond van een belastingverdrag een gereduceerd tarief aan bronbelasting inhouden? Dan moet u een vergunning aanvragen en aangifte doen met het Aangifteformulier bronbelasting op renten en royalty's.

Voor het aanvragen van de vergunning stuurt u een brief naar:

Belastingdienst
Bronbelasting renten en royalty's
Postbus 9007
6800 DJ Arnhem

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.