Ontvanger deelnemingsdividend in het buitenland: teruggaaf dividendbelasting

Is uw organisatie gevestigd buiten Nederland en ontvangt zij deelnemingsdividend van een vennootschap die is gevestigd in Nederland? Dan hoeft de uitkerende vennootschap meestal geen dividendbelasting in te houden. Lees meer over Deelnemingsdividend uitkeren aan een aandeelhouder buiten Nederland.

Heeft de uitkerende vennootschap de vrijstelling niet toegepast? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting terugvragen als de vrijstelling is gebaseerd op een belastingverdrag. De uitkerende vennootschap doet dit namens uw organisatie bij haar belastinginspecteur. Ze moet hiervoor bepaalde gegevens meesturen. Zie ‘Welke gegevens moeten met het teruggaafverzoek worden meegestuurd?’.

Is zowel de inhoudingsvrijstelling uit de Wet op de Dividendbelasting als op basis van een belastingverdrag van toepassing? Dan heeft uw organisatie geen recht op teruggaaf. Is er toch dividendbelasting ingehouden? Dan kunt u bezwaar maken.

Welke gegevens moeten met het teruggaafverzoek worden meegestuurd?

De uitkerende vennootschap moet de volgende gegevens meesturen bij het verzoek om teruggaaf:

  • de naam, het adres en de vestigingsplaats van de ontvanger van het dividend
  • het bedrag van het geplaatste en gestorte kapitaal van de Nederlandse vennootschap
  • het gedeelte van het kapitaal van de Nederlandse vennootschap dat de ontvanger onmiddellijk of middellijk bezit

In het belastingverdrag dat van toepassing is, kunnen nog andere voorwaarden staan. Afhankelijk van het verdrag moet de uitkerende vennootschap dan ook melden in het verzoek:

  • dat het kapitaal van de ontvanger geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld
  • dat de ontvanger geen maatschap of vennootschap onder firma is
  • dat de dividenden naar het vestigingsland van de ontvanger worden overgemaakt en op grond daarvan in dat land aan belasting worden onderworpen
  • gegevens over overige niet hiervoor vermelde voorwaarden

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.