Vrijstelling dividendbelasting

In bijvoorbeeld de volgende situaties kunt u een (gedeeltelijke) vrijstelling krijgen:

Er is sprake van deelnemingsdividend

Als een vennootschap 5% of meer aandelen in een andere vennootschap heeft, dan is dat een deelneming. Dit kan ook een deelneming zijn van minder dan 5%, als de moedermaatschappij de aandelen niet als belegging gebruikt. Voor de dividendbelasting geldt dan een vrijstelling. De vennootschap die het dividend uitkeert, geeft de vrijstelling aan in de aangifte dividendbelasting. Is dat niet gebeurd? Dan kunt u de ingehouden dividendbelasting meestal verrekenen in uw aangifte vennootschapsbelasting.

Het dividend is een uitkering aan een buitenlandse moedermaatschappij

Keert een Nederlandse dochtermaatschappij dividend uit aan een moedermaatschappij in het buitenland? Dan hoeft de Nederlandse dochtermaatschappij geen of minder dividendbelasting in te houden. De vennootschap die het dividend uitkeert, geeft de vrijstelling aan in de aangifte dividendbelasting.

Meer informatie

Wilt u weten in welke situaties u nog meer vrijstelling kunt krijgen? Bel dan de BelastingTelefoon.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.