Durfkapitaal

Als startende ondernemer kunt u uw onderneming financieren met een lening van een particulier (durfkapitaal). 

Als u de lening uiteindelijk niet kunt terugbetalen, kan uw geldgever u (een deel van) de lening kwijtschelden. De aftrekmogelijkheid bij kwijtschelding is vervallen per 2011, maar er is een overgangsregeling.

Kwijtschelding durfkapitaal: overgangsregeling

Uw geldgever kan het kwijtgescholden bedrag alleen aftrekken als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw geldgever heeft het geld vóór 1 januari 2011 aan u als startende ondernemer geleend.
  • Wij hebben de lening erkend als een belegging in durfkapitaal.
  • Uw geldgever scheldt de lening kwijt binnen 8 jaar nadat hij u het geld heeft uitgeleend. Bij een faillissement of uitstel van betaling kunt u ons vragen om deze periode te verlengen.
  • Wij hebben in een beschikking vastgelegd dat u het kwijtgescholden bedrag niet kunt terugbetalen. Die beschikking moet worden aangevraagd bij het belastingkantoor van de ondernemer.

De geldgever mag per startende ondernemer maximaal € 46.984 aftrekken in de 8 jaar nadat hij het geld heeft uitgeleend.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.