Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) en investeringsaftrek

In 2021 is de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) ingevoerd. De BIK is een tijdelijke afdrachtvermindering in de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de eindheffingen, voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen. De BIK behoort niet tot het investeringsbedrag van een bedrijfsmiddel, en heeft dus geen gevolgen voor de investeringsaftrek.

Meer over de BIK leest u in het Handboek Loonheffingen 2021

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.