Mobiliteitsprojectvrijstelling en vrijstelling grootschalige wegwerkzaamheden

De vergoeding die u als ondernemer ontvangt voor deelname aan een mobiliteitsproject van het kabinet, maakt geen deel uit van de belastbare winst.

De mobiliteitsprojectvrijstelling is vanaf 1 januari 2018 vervangen door een vrijstelling voor projecten die zijn gericht op hinderbeperking tijdens grootschalige werkzaamheden. Het gaat om projecten die zijn aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vergoeding die u ontvangt uit deze projecten, maakt geen deel uit van de belastbare winst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.