Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. U krijgt de startersaftrek maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar dat u ondernemer bent. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • U hebt recht op de zelfstandigenaftrek.
  • U was in de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  • U hebt de zelfstandigenaftrek in de afgelopen 5 jaar maximaal 2 keer gebruikt.
  • Er was in het kalenderjaar of in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen sprake van een zogenoemde geruisloze terugkeer uit een bv.

Hebt u recht op de startersaftrek? Dan wordt het bedrag opgeteld bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek. U mag dus niet kiezen om over een aangiftejaar bijvoorbeeld wel de zelfstandigenaftrek te claimen, maar niet de startersaftrek.

Het kan zijn dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek bij elkaar hoger zijn dan uw winst. U hebt dan een verlies. U kunt dit verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Hebt u geen andere inkomsten, dan kunt u het verlies verrekenen in andere jaren. De startersaftrek bedraagt € 2.123.

AOW-leeftijd

Hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd? Dan is de zelfstandigenaftrek 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Dit geldt ook voor de startersaftrek.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.