Kenteken afgegeven vóór 2014

Is de auto vóór 2014 voor het eerst tenaamgesteld? Dan gelden er lage bijtellingspercentages voor zuinige en zeer zuinige auto’s.

Zuinige en zeer zuinige auto's

Voor zuinige en zeer zuinige auto’s gelden verlaagde bijtellingspercentages. Voor zuinige auto’s geldt een bijtelling van 20% van de waarde van de auto. Voor zeer zuinige auto’s is dat 14%. Of een auto (zeer) zuinig is, hangt af van de CO2-uitstoot. De uitstootgrenzen voor (zeer) zuinige auto’s worden jaarlijks vastgesteld. U leest meer hierover in hoofdstuk 21 van het 'Handboek Loonheffingen'.

Het moment waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen (datum 1e tenaamstelling) bepaalt mede het bijtellingspercentage.

Datum tenaamstelling vanaf 1 juli 2012

Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2012, geldt het bijtellingspercentage voor 60 maanden. Na afloop van die periode moet u opnieuw kijken in welke bijtellingscategorie de auto valt (zie hoofdstuk 21 van het 'Handboek Loonheffingen').

De 60-maandsperiode start op de 1e dag van de maand die volgt op de tenaamstelling. Wordt een auto op 7 maart tenaamgesteld, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Datum tenaamstelling vóór 1 juli 2012

Is de auto uiterlijk op 30 juni 2012 tenaamgesteld, dan geldt het dan geldende bijtellingspercentage tot het moment dat de auto verkocht wordt, maar uiterlijk tot 31 december 2018.

Datum tenaamstelling vanaf 1 juli 2012, maar 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012

Wordt de auto op 1 juli 2012 of later voor de 2e of volgende keer tenaamgesteld, maar ligt de datum van 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012? Dan mag u het per 30 juni 2012 geldende bijtellingspercentage nog maximaal 60 maanden gebruiken. Deze 60-maandsperiode gaat in op 1 juli 2012, ongeacht de datum van werkelijke tenaamstelling. Het percentage dat geldt op 30 juni 2012 mag u dus gebruiken tot uiterlijk 1 juli 2017.

Auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km

Het moment waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen (datum 1e tenaamstelling) bepaalt mede het bijtellingspercentage. Voor auto's met een CO2-uitstoot van 0 tot en met 50 gram per kilometer geldt:

  • Datum 1e tenaamstelling vóór 1 januari 2012
    Het bijtellingspercentage is 0% tot 1 januari 2017. In 2017 en 2018 geldt een bijtelling van 7% voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Voor andere auto’s geldt een bijtelling van 25%.
  • Datum 1e tenaamstelling tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2014
    Het bijtellingspercentage is 0% gedurende 60 maanden. Deze termijn van 60 maanden start op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum 1e tenaamstelling valt. Op de laatste dag van de termijn van 60 maanden stelt u de bijtelling privégebruik auto opnieuw vast op basis van het percentage dat dan geldt.

Het bijtellingspercentage en de termijn van 60 maanden zijn beide gekoppeld aan het kentekenbewijs. Ze blijven gelden als de auto van eigenaar wisselt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.