Aftrek van kosten

In de onderstaande tabel vindt u een opsomming van kosten. Per kostensoort ziet u welk percentage van de kosten u mag aftrekken bij het bepalen van de winst uit onderneming.

Tabel Kosten voor de onderneming

Soort kosten

Welk deel van de kosten is aftrekbaar?

Werkruimte thuis

0%, met uitzonderingen. Gebruik ons hulpmiddel.

Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen,
seminars, studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten), e.d. *1
drempel € 4.600*2

Telefoonabonnement thuis

0%

Zakelijke telefoongesprekken thuis

100%

Algemene literatuur

0%

Vakliteratuur

100%

Werkkleding*3

100%

Kleding (geen werkkleding)

0%

Persoonlijke verzorging

0%

Aktetassen e.d.

100%

Apparatuur en instrumenten die niet 
tot het ondernemingsvermogen horen

0%

Verhuizing

beperkt

Dubbele huisvesting

beperkt

Geldboeten

0%

Auto van de zaak

beperkt

Zakelijke kosten eigen auto

beperkt

Zakelijke reiskosten openbaar vervoer, taxi en vliegtuig

100%

Vaartuigen voor representatieve doeleinden

0%

  1. Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank. Bij 'genotmiddelen' moet u denken aan onder andere sigaretten en sigaren. Onder 'representatie' vallen onder meer de kosten van recepties. Ook relatiegeschenken vallen in het algemeen onder 'representatie'. Bij deze kosten geldt dat u het deel van het totaalbedrag mag aftrekken dat boven de drempel van € 4.600 uitkomt.
  2. Voor de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen en dergelijke kunt u in plaats van het toepassen van de € 4.600 drempel ook 80% (ondernemers voor de inkomstenbelasting) of 73,5% (ondernemers voor de vennootschapsbelasting) van deze kosten aftrekken in uw aangifte.
  3. Werkkleding is kleding die u (bijna) uitsluitend kunt dragen in het kader van uw onderneming. Dit moet blijken uit de uiterlijke kenmerken van de kleding (bijvoorbeeld: een uniform of overall). Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal 70cm2. Het beeldmerk moet verwijzen naar uw onderneming.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.