Bijtelling privégebruik auto 2017

Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto. In 2017 zijn er 2 tarieven voor de bijtelling: 4% en 22%. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. De uitstootgrenzen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. In 2017 vallen alleen auto’s zonder CO2-uitstoot in het 4%-tarief.

De onderstaande tabel geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating in 2017.

Tabel percentage bijtelling 2017

Categorie

CO2-uitstoot in gram per kilometer

4% bijtelling

0

22% bijtelling

meer dan 0

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22.
Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de
25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.
Viel de auto in het verleden in een laag bijtellingspercentage? En geldt door het verstrijken van de 60-maandstermijn, vanaf 2017 de hoge bijtelling?
Ook dan is het percentage 25, en geen 22.

Hoe lang geldt het verlaagde percentage?

Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (4%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating. Is die datum bijvoorbeeld  7 maart, dan start de 60-maandsperiode dus op 1 april.

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Hoe wordt de datum van de eerste toelating bepaald?

Als datum van de eerste toelating geldt de datum waarop de auto voor het eerst in gebruik is genomen. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in het buitenland. Bij nieuwe auto’s valt dit moment samen met de datum waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven. Maar dit hoeft niet altijd zo te zijn, bijvoorbeeld bij import van gebruikte auto’s.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.