Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid 2021

U hebt recht op de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent in 2021 ondernemer.
  • U was in 1 of meer van de 5 voorgaande kalenderjaren geen ondernemer.
  • U hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • U voldoet niet aan het urencriterium, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.
    Vanwege de coronacrisis geldt voor 2021 een versoepeling van het urencriterium.

Voor het 1e, 2e en 3e jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan niet hoger zijn dan uw winst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.