Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Om in 2016 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 investeren in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming. In de tabel vindt u de nieuwe percentages voor deze investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2016

Investering (€) Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan 2.300

0%

2.301 tot en met 56.024

28% van het investeringsbedrag

56.025 tot en met 103.748

€ 15.687

103.749 tot en met 311.242

€ 15.687 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748

311.243 en meer

0%

Kunt u de btw op de investering terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief btw.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij gebroken boekjaar

  1. Heeft uw onderneming een gebroken boekjaar? Dan berekent u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt:
    Tel alle investeringen die in het gebroken boekjaar in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij elkaar op.
  2. Bepaal welk percentage of welke berekening voor het totale bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is voor de periode in 2015 en de periode in 2016. Gebruik hiervoor de tabellen van 2015 en 2016 (zie hierboven).
  3. Pas deze percentages en berekeningen toe op de investeringen in de periode in 2015 en de periode in 2016.
  4. Deel per periode het investeringsbedrag van die periode door het investeringsbedrag van het hele boekjaar. Vermenigvuldig dit per periode met het bedrag dat u bij stap 3 voor die periode hebt berekend.
  5. Tel de 2 uitkomsten van de berekening uit stap 4 bij elkaar op. Dit bedrag is de investeringsaftrek voor het gebroken boekjaar.

Voorbeeld

In het gebroken boekjaar 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016 doet een ondernemer de volgende investeringen:

  • € 105.000 in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 december 2015
  • € 100.000 in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 mei 2016

Het totaalbedrag van de investeringen in het gebroken boekjaar is € 205.000.

Voor de periode in 2015 is de berekening:
€ 15.609 - 7,56% x € 101.769 (het deel van het investeringsbedrag boven € 103.231) = € 7.916

Voor de periode in 2016 is de berekening:
€ 15.687 - 7,56% x € 101.252 (het deel van het investeringsbedrag boven € 103.748) = € 8.033

De investeringsaftrek voor de periode in 2015 is:
105/205 x € 7.916 = € 4.055  

De investeringsaftrek voor de periode in 2016 is:
100/205 x € 8.033 = € 3.919

De investeringsaftrek voor het hele boekjaar is:
€ 4.055 + € 3.919 = € 7.947

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.