Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Als u in 2015 een bedrag tussen € 2.301 en € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor sommige bedrijfsmiddelen hebt u geen recht op investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2015

Investering

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

niet meer dan € 2.300

0%

€ 2.301 t/m € 55.745

28%

€ 55.746 t/m € 103.231

€ 15.609

€ 103.232 t/m € 309.693

€ 15.609 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231

meer dan € 309.693

0%

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij gebroken boekjaar

Heeft uw onderneming een gebroken boekjaar? Dan berekent u de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als volgt:

  1. Tel alle investeringen die in het gebroken boekjaar in aanmerking komen voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij elkaar op.
  2. Bepaal welk percentage of welke berekening voor het totale bedrag aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van toepassing is voor de periode in 2014 en de periode in 2015. Gebruik hiervoor de tabellen van 2014 en 2015 (zie hierboven).
  3. Pas deze percentages en berekeningen toe op de investeringen in de periode in 2014 en de periode in 2015.
  4. Deel per periode het investeringsbedrag van die periode door het investeringsbedrag van het hele boekjaar. Vermenigvuldig dit per periode met het bedrag dat u bij stap 3 voor die periode hebt berekend.
  5. Tel de 2 uitkomsten van de berekening uit stap 4 bij elkaar op. Dit bedrag is de investeringsaftrek voor het gebroken boekjaar.

 

Voorbeeld

In het gebroken boekjaar 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 doet een ondernemer de volgende investeringen:

  • € 105.000 in de periode 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014
  • € 100.000 in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 mei 2015

Het totaalbedrag van de investeringen in het gebroken boekjaar is dus € 205.000.

Voor de periode in 2014 is de berekening:

€ 15.470 - 7,56% x € 102.689 (het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311) = € 7.707

Voor de periode in 2015 is de berekening:

€ 15.609 - 7,56% x € 101.769 (het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231) = € 7.913

De investeringsaftrek voor de periode in 2014 is:

105/205 x € 7.707 = € 3.948  

De investeringsaftrek voor de periode in 2015 is:

100/205 x € 7.913 = € 3.860

De investeringsaftrek voor het hele boekjaar is:

€ 3.948 + € 3.860 = € 7.808

Zie ook

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.