Innovatiebox tot en met 2016

De innovatiebox tot en met 2016 geldt voor immateriële activa die uiterlijk in het boekjaar waarin 30 juni 2016 valt, in de innovatiebox zaten.

U kunt kiezen voor deze innovatiebox als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor ten minste 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

Ook kwekersrechten voor nieuw ontwikkelde plantenrassen merken we aan als octrooi.

De innovatiebox geldt níet voor merken, logo's en dergelijke.Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.