Rekenvoorbeeld Innovatiebox gebroken boekjaar 2017-2018

Met ingang van 1 januari 2018 is het tarief over de 'behaalde voordelen met innovatieve activiteiten' 7% (effectieve tarief).
Tot en met 2017 was het 5%.

Heeft uw onderneming een gebroken boekjaar 2017/2018?
En hebt u het innovatievoordeel gelijkmatig over het jaar gerealiseerd, bijvoorbeeld omdat u de afpelmethode toepast? Dan wordt het tarief gecompartimenteerd. Dat wil zeggen dat het wordt verdeeld over het aantal dagen voor en na de tariefswijziging.

Voorbeeld

Uw boekjaar loopt van 1 februari 2017 t/m 31 januari 2018.

De kwalificerende voordelen bedragen € 2.000.000


In 2017 gaat het om het totaal aantal dagen in het jaar min de maand januari 2017.
In 2017 gaat het over 365 – 31 = 334 dagen.

In 2018 gaat het om de maand januari = 31 dagen.


Over 334 dagen geldt het tarief van 5% (2017).
Over 31 dagen geldt het tarief van 7% (2018).

Tarief Innovatiebox = (X/B x 5%) + (Y/B x 7%), waarin:
X voorstelt: het aantal dagen in het boekjaar t/m 31 december 2017.
Y voorstelt: het aantal dagen in het boekjaar vanaf 1 januari 2018.
B voorstelt: het totale aantal dagen van het jaar.

Tarief Innovatiebox over 2017= (334 : 365) x 5% = 4,58% (voor de eenvoud afgerond)
Tarief Innovatiebox over 2018= (31 : 365) x 7% = 0,59% (voor de eenvoud afgerond)

Bedrag waarover u de vennootschapsbelasting berekent =
(5,17 / 25) x 2.000.000 = € 413.600

Tot en met € 200.000 is het vennootschapsbelastingtarief : 20%.
Vanaf 200.000 is het vennootschapsbelastingtarief: 25%.

In dit voorbeeld:
De vennootschapsbelasting die u moet betalen = € 93.400

Incidenteel voordeel

Is uw voordeel incidenteel?
Neem dan contact op met een van de AanspreekpuntenInnovatiebox.


 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.